Nový přístroj - pulsní oscilometr

V únoru jsme pořídili nový přístroj - pulsní oscilometr - tento přístroj je schopen vyšetřit drobné dýchací cesty . Pacient u něho nemusí dělat usilovné manévry jako u spirometrie, jen volně dýchá, je to přínosné u malých dětí nebo u lidí, kterým dělá problémy dechový manévr při spirometrii, není nutná tak velká spolupráce. Měří stažení drobných průdušek a poddajnost plic. Tento úkon nasmlouvaly pouze pojišťovny 201 a 205. U ostatních pojišťoven se jedná o úkon nehrazený ze zdrav. pojištění

Očkování rizikových skupin - přednostní

Bylo spuštěno přednostní očkování rizikových skupin. Specialista vám vydá kod, na základě kterého se přihlásíte. Z našeho oboru se jedná většinou o pacienty s těžkým astmatem, obezitou /BMI nad 35/, pacienty léčené kombinací antihypertenziv /jsou to i kombinace antihypertenziv v jedné tabletě/, diabetes v kombinaci s komorbiditami,  patříte-li do některé z rizikových skupin, obraťte se na mne a vyřešíme to přednostně. 


Platnost kodu pro přednostní očkování končí 30.4.2021, po tomto termínu již není přednostní očkování ze zdravotních důvodů možné. Pokud se ministerstvo rozhodne jinak, dám vědět. 

Očkování proti COVIDu a alergie

Očkování RNA vakcínou mohou dostat bez omezení alergici, jediná výjímka je alergie na propylenglykol, nevzpomínám si, že bych někoho měl v registraci s touto alergií.  Takže hurá do toho, ať se té potvory zbavíme. 

Mám se nechat očkovat ?

Řada lidí volá kvůli očkování proti COVIDu. Pokusím se vám zde napsat to, co vím, prosím NEVOLEJTE  kvůli tomu.


1.o očkovacích látkách mám zprávy jen z tisku, zatím jsem se nedostal k tzv. SPC, což je hlavní dokument ke každému léku a jsou v něm uvedeny detailně všechny informace . 

2. pokud patříte mezi rizikové skupiny - seniory a nemocné s více chron. chorobami - tady jednoznačně se očkovat nechte

3.před každým očkováním by měl lékař, který by měl být u očkování přítomen, posoudit, zda vakcínu můžete dostat a měl by vás poučit, zda aplikace vakcíny pro vás znamená zdravotní riziko .

4.nejkomplexnější informace o Vašem zdravotním stavu má váš praktický lékař /dostáváte i od nás při každé návštěvě pro něho zprávu/ - v případě pochybností se na něj obracejte

5. skupiny, které nejsou rizikové, přijdou dle mého názoru na řadu až někdy v květnu, takže je dost času a pokud budete chtít, můžete očkování konzultovat u nás při pravidelné kontrole

6.těhotné a děti se zatím nedoporučuje očkovat

7.pravděpodobně budou zřízena očkovací centra, sám jsem se přihlásil jako dobrovolník, tak až budu vědět něco víc, tak sem napíšu

8. výkřiky typu "nechť očkují lékárníci" mi přijdou dosti mimo, protože jednak by měl proběhnout bod 3 a jednak v případě nežádoucí reakce by měl očkující umět zasáhnout a podat potřebné léky

9.imunita po prodělaném COVIDu chrání před opakovanou infekcí minimálně půl roku, dá se očekávat, že i potom průběh nebude závažný, ale spoléhat se na to nelze. Očkovat se nemá minimálně 90 dní po prodělaném onemocnění.


13.1.2021

dr.Kudlík

Potvrzení pro školu , úřady , ...

Potvrzení pro školu, zaměstnavatele či úřad  z jakéhokoli důvodu nejsou službou hrazenou ze zdravotního pojištění. Potvrzení ohledně diety, úlev vydává praktický lékař. Pokud i přesto budete po nás žádat jakékoli potvrzení či vyjádření, tato služba je zpoplatněna 500 Kč za jedno potvrzení.  probíhat to bude tak, že nejprve žadatel zaplatí poplatek a teprve poté lékař vyhotoví posudek , at už kladný či záporný. Toto se netýká omluvenky do práce a do školy při vyšetření u nás, toto je stále bezplatné. Přistoupil jsem k tomuto opatření kvůli koronahysterii, která vznikla zvláště s nástupem dětí do školy, kdy školy zcela bezdůvodně požadují potvrzení po dětech o všem možném. Mohlo by se také stát, že polovinu pracovní doby budu řešit jen nesmyslná potvrzení.

Recepty na občanský průkaz

Všechny e-recepty, tzn. všechny recepty předepsané u nás, dostanete v každé lékárně i po předložení svého občanského průkazu, nemusíte tedy ukazovat SMS nebo tištěný recept. 

Volný režim

Využijte letních měsíců ke kontrole u nás, nevíme zda zase nepřijdou nějaké restrikce v zimě. Zatím je objednací doba velmi příznivá. 

Koronavir - přecházíme na volnější režim

Pan ministr zdravotnictví vybídl ordinace specialistů, aby přešli na běžný režim. Takže začínáme v podstatě běžný režim s těmito omezeními pro pacienty :


1. pacienti budou přicházet v roušce 

2.pacient má časovku, je nutné, aby ji dodržel, tzn. aby nepřicházel dříve ani později

3.pacienti s příznaky respir . virového onemocnění musí vyhledat svého praktického lékaře, někdy to lze těžko odlišit od alergie, k alergii však rozhodně nepatří teplota. Pokud máte pochybnosti, raději zavolejte.

4. termíny objednaných platí, pokud se nemůžete dostavit, zavolejte nám prosím

5. vstup do čekárny bude regulovat sestra v recepci.

6.dotazy na výsledky v pondělí a ve čtvrtek ráno

7.recepty nebudou vydávány do ruky, recepty pouze posíláme sms nebo e-mailem, nechoďte kvůli tomu do ordinace !


Nemějte obavy, je dobré mít alergii pod kontrolou, dostáváme se k vrcholu pylové sezony. 


MUDr.Kudlík

15.4.2020

Koronavir - nouzový stav - aktuality

V souvislosti s nouzovým stavem prosím věnujte pozornost následujícím informacím


  1. Pokud vaše návštěva u nás není nutná, odložte ji.
  2. Pokud máte kašel, teplotu, nechodte k nám ale volejte svému praktickému lékaři.
  3. Potřebujete-li napsat léky, přednostně pište mail na kteroukoli adresu uvedenou na našich stránkách. Je možné i zavolat. Nebudeme vydávat recepty do ruky !!! Kvůli receptu do ordinace nechoďte.Recept vám pošleme během 24 hod na telefon /do mailu uvedte svoje jméno, rok narození, jaké léky potřebujete a svůj telefon/
  4. Pokud jste objednaní a nevíte zda máte přijít, volejte - ale prosím volejte v den svého objednání nebo den před svým objednáním, ne např. abyste volali 16.3. že máte přijít 27.3.
  5. Konzultace od této chvíle telefonické jsou možné po celou ordinační dobu , nejlépe až po 9.hodině, kdy opadne první nával telefonů.
  6. Vakcíny - vzhledem k tomu, že nevíme jak dlouho bude tento stav trvat, bylo by vhodné nepřerušovat aplikaci vakcín. Raději zavolejte a zkusíme vymyslet termín tak, abyste se zde s nikým nekřížili.  Vzhledem ke zmatkům tento týden raději vakcínu neplánujte a ozvěte se k domluvě 23.3.
  7. Ordinujeme, ale v jiném režimu. Musíme zabezpečit, abyste se v ordinaci ani v čekárně nemísili s dalšími lidmi. Vyžaduje to úpravu režimu - do ordinace budete vpuštěni jen tehdy, máte-li domluvenou návštěvu, jinak se k nám nedostanete. Takže kdo potřebuje, ten se k nám dostane. Probíhá právě sezona břízy, což mnohým způsobuje potíže a je potřeba tyto potíže řešit. V případě pochybností neváhejte volat nebo poslat mail.

18.3.2020 7,00

Koronavirus a astma a alergie

Dle aktuálního sdělení  EAACI /Evropská akademie pro astma, alergii a klinickou imunologii/  jejímž jsem členem, nepředstavuje astma, alergie ani chron. bronchitida rizikový faktor pro těžký průběh onemocnění koronavirem. Není z tohoto důvodu potřeba podléhat panice. Rizikový průběh tohoto onemocnění je u starých pacientů, pacientů s více nemocemi a u pacientů s laboratorními abnormalitami. Epidemi je za dveřmi, odhaduji, že bude do 14 dnů u nás. 

Jediným preventivním opatřením je zvýšená hygiena rukou, vyhýbat se kapénkové infekci , větší zopovědnost leží na lidech, kteří mají příznaky chřipky, měli by nosit roušku. 


25.2.2020  MUDr.Kudlík

Používejte techniku

V současné době široce dostupná technika v mobilních telefonech umožňuje např. vyfotit vyrážku, která už nemusí být přítomna při vyšetření, také je možné natočit video - např. když dítě kašle jen v noci, nebo má záchvat kašle, dušnosti, takové záznamy výrazně pomáhají při diagnostice, nebojte se takové záznamy přinést  s sebou do ordinace ! 

Nově posíláme recepty i do mobilu

Nově lze poslat recepty nejen emailem, ale i do mobilu. Je potřeba, abyste nahlásili sestřičce své telefonní číslo. Pokud nahlásíte číslo špatně, tak podruhé již nejde stejný recept poslat znovu.

29.3.2019

Akutní ošetření

Pokud jste nemocní - teplota, kašel - navštivte vždy nejprve svého praktického lékaře. Pacient s kapénkovou infekcí ohrožuje další jinak zdravé pacienty v naší čekárně. Pokud máte potíže takového rázu, že to nejste schopni vyřešit v ordinaci praktického lékaře, bývá dobrým zvykem, že buď praktický lékař zavolá anebo alespoň vám vydá žádanku k akutnímu ošetření u nás. K mimořádnému akutnímu ošetření se dostavte co nejdříve ráno, aby bylo možno ev. udělat odběry, výtěry, ev. další vyšetření, např. rtg. Těžko se dá pochopit, když pacient popisuje nesnesitelné potíže a dostaví se až v 11 hod.

Výpadky v internetovém objednávání

Firma spravující software na internetové objednávání hlásí výpadky ve funkčnosti, pracují na odstranění problémů, nicméně už to trvá asi měsíc. Kdybyste měli nějaké problémy s touto službou, nahlaste nám je, prosím. 

19.11.2018

Jak s e-receptem

E- recept musí přijímat každá lékárna. Princip  služby - lékař vystaví recept, pošle ho elektronicky do úložiště SUKL a pacient dostane unikátní kod /ve formě písmen nebo čárkového kodu/. S tímto kodem jde do lékárny, která si recept vyzvedne na úložišti SUKL. Lékárna tedy nepotřebuje fyzicky recept, stačí jí ten kód, takže pokud vám pošlu recept mailem, nemusíte tisknout, můžete si opsat kod nebo ho ukázat v lékárně z mobilu, Recept platí 14 dní, antibiotika  3 dny. Osobně vidím v e-receptu velké výhody - nelze recept zfalšovat, pacient pokud bere lék dlouhodobě, nemusí chodit stále do ordinace,některé lékárny, které s oblibou mění předepsané léky za jiné /v tomto jsou pověstné řetězce/, mají ztíženou pozici. Zádrhel by mohl nastat při výpadku sítě webové.  Komunikace mezi lékařem a úložištěm je kódovaná, lékař i lékárník musí mít speciální zabezpečený certifikát, takže zneužití dat hrozí možná ještě méně, než když se recepty posílaly fyzicky na pojišťovnu.  Pro tyto důvody e recept používám již více než 3 roky. 


Pozn: SUKL = Státní ústav pro kontrolu léčiv

e-recept spuštěn !

Po prodlevě způsobené Státním ústavem pro kontrolu léčiv byl znovu spuštěn e-recept. Protože provozovatel změnil rozhraní, vznikla od spuštění e-receptu asi měsíční prodleva , než se poskytovateli našeho lékařského programu podařilo upravit náležitě datové rozhraní. Nyní již e-recept u nás funguje, můžete si žádat o recept v elektronické podobě a ušetříte si cestu k nám.


17.5.2016 15,30 hod.  MUDr.KudlíkOrdinujeme v novém

Od 1.5.2015 jsme přestěhovaní do nové ordinace - adresa Sokolská 35A, Znojmo - je to přímo naproti sokolovny- foto ordinace viz fotografie. Doufám, že s novým prostředím budete spokojeni. Parkování 10 Kč na hod.  230 metrů u lázní nebo u střední zdrav.školy, nebo zdarma podle místa ev. v uličce M.Curie u sportovní haly /pozor - je potřeba mít parkovací hodiny/.Telefonní číslo na mobil zůstává v platnosti, mailová komunikace taktéž.

3.5.2015  MUDr.Kudlík

E - recept spuštěn !

Funkce e-receptu je již spuštěna ! Objednáte si recept, my vám ho zašleme mailem, vy si tento recept doma vytisknete a jdete s ním přímo do lékárny, aniž byste museli chodit k nám. Na receptu je originální kod, lékárna si ho sejme a vyzvedne v úložišti SUKL /Státního ústavu ´pro kontrolu léčiv/. Odpadá pro vás cesta k nám.Tuto službu má zprovozněna Lékárna u sv.Alžběty ve Znojmě, naproti soudu, lékárna Aesculap na Holandské a lékárna v Příměticích, lékárny Hytych v Hrušovanech nad Jev. a v Božicích, Lékárna Natura Znojmo-Hvězdova, lékárna v Hodonicích, Nová lékárna u gymnázia, lékárna Benedikt na Jarošově ulici. 

Pokud nemáte tiskárnu, je možné váš recept přeposlat mailem do lékárny, tam si ho vyzvednete na jméno - adresy :   alzbetaznojmo@seznam.cz , lékárna.aesculap@seznam.cz, nebo stačí opsat si kod na receptu /řada písmen/.

Doufám, že tuto službu začnete hojně využívat a budete s ní spokojeni.

MUDr.Kudlík

7.1.2015

Nový způsob objednávání a komunikace přes internet

Vzhledem k tomu, že jsme zahlceni telefonáty a vy se nemůžete vždy snadno dovolat, připravili jsme pro vás systém internetového objednávání se k vyšetření - můžete se přímo na našich stránkách objednávat v kalendáři.  Také si můžete požádat o konzultaci. Veškerá komunikace se děje přes zakodovaný kanál , takže k této komunikaci nebude mít nikdo jiný přístup. Služba je bezplatná, je však potřeba u nás v ordinaci fyzicky podepsat souhlas /u nezletilých jeden jejich zák.zástupce/, musíte mít funkční mailovou adresu, po podpisu souhlasu obdržíte originální heslo - klíč.Věříme, že se zapojí většina pacientů. Je to výhodné jak pro nás, tak pro vás /nemusíte telefonovat, chodit/. Už nyní si můžete požádat o originální klíč, služba objednávání je spuštěna , konzultace taktéž, možno je objednávat recepty /k vyzvednutí na naší evidenci/, služba e-receptu je taktéž spuštěna ! - viz  aktualita výše

Pokud se připojujete , je lepší nevyužívat internet exporer, ale požívat Google nebo Mozzila.

19.9.2014

Měření saturace kyslíkem

V roce 2012 jsme pořídili přístroj na měření saturace kyslíkem v krvi. Používáme hlavně u zhoršených pacientů, těhotných astmatiček, dušných pacientů. Měření je neinvazívní, provádí se přiložením speciálního kolíčku na prst, hodnota je okamžitě k dispozici. Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění, v rámci zlepšování kvality poskytovaných služeb provádíme jej zdarma.

Vyšetřování astmatu

Vyšetřování CO

V lednu 2012 jsme pořídili přístroj, který stanovuje koncentraci kysličníku uhelnatého (CO) ve vydechovaném vzduchu. Toto vyšetření spolehlivě odhalí, zda je pacient kuřákem a jak silným. Toto vyšetření je tzv. neinvazivní, spočívá v tom, že pacient zvolna podle pokynů vydechuje přes jednorázový náústek do přístroje.Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění.Zakoupení bylo sponzorováno z poplatků 30,-Kč. Jeho provoz pokrýváme z vlastních zdrojů.


Pokud by si toto vyšetření chtěl někdo nechat udělat jako samoplátce, stojí 50 Kč, uděláme ho bez objednání.

FeNO

V srpnu 2009 jsme pořídili přístroj, který stanovuje koncentraci kysličníku dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu. NO se tvoří v průduškách při alergickém zánětu, je tedy indikátorem aktivity alergického astmatu. Měříme koncentrace v ppb. Pomáhá nám stanovit diagnózu, odlišit alergické astma od jiných chorob (např. chronické bronchitidy), zhodnotit úspěšnost léčby. Tento přístroj je dosti drahý, jeho zakoupení bylo sponzorováno z poplatků 30,-Kč zavedených v  roce 2008. Úhrada pojištovnou pokryje tak akorát provoz přístroje. Toto vyšetření je tzv. neinvazivní, spočívá v tom, že pacient zvolna podle pokynů vydechuje přes bakteriální filtr a náústek do přístroje. Výkon je pojištovnou hrazen jen v určitých případech - podrobnosti vám sdělí váš lékař.

Pokud by si toto vyšetření chtěl někdo nechat udělat jako samoplátce, stojí 300 Kč, uděláme ho bez objednání.

Před vyšetřením se nesmí 2 hodiny kouřit, hodinu jíst a hodinu před vyšetřením by se neměla vykonávat větší tělesná námaha.