Elektronická komunikace

Objednávání, recepty a komunikace nově funguje přes elektronický objednávkový systém eServices. Žádáme vás, abyste přednostně využívali tento systém před ostatními způsoby komunikace.

Online objednání přes eServices